Privacy statement van Mijn Hemel vakantievilla’s

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en dat is voor Mijn Hemel vakantievilla’s (hierna te noemen MH) de reden, om uiterst zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens die u aan ons doorgeeft. MH respecteert uw recht op privacy. Met dit beleid informeren wij u over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wie zijn wij?

Mijn Hemel vakantievilla’s is gevestigd aan het Kon. Wilhelminaplein 13 te Amsterdam en staat geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30165209.

Wie bent u?

U bent degene die onze website bezoekt en/of een reis boekt via onze website, zich inschrijft voor een nieuwsbrief, alleen een vraag stelt via ons contactformulier, met ons belt of een offerte opvraagt voor een reis.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor welke doeleinden?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die iets vertellen over u of die we in verband kunnen brengen met u. In het kader van onze dienstverlening, de verkoop van onze producten of wanneer u op een andere manier contact heeft met MH, leggen wij persoonsgegevens vast. Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, zoals bijvoorbeeld uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Dergelijke gegevens zijn bijvoorbeeld nodig om een boeking te maken.

Hieronder volgen de persoonsgegevens die wij verwerken onderverdeeld naar de verschillende doeleinden waartoe wij deze gegevens verzamelen:

  • Om uw reis te kunnen boeken, uitvoeren, factureren en / of uw opgegeven voorkeuren te kunnen verzorgen

Het betreft hier klantgegevens, contactgegevens, reserveringsgegevens, betalingsgegevens die u tijdens het boeken verstrekt van uzelf als hoofdboeker (persoon1) of welke de hoofdboeker verstrekt namens de medereizigers (persoon2) inclusief de voorkeuren zoals wel/geen verzekering. Bovenstaande gegevens worden gebruikt om de reis te boeken, te reserveren, te factureren en aan u te bevestigen. De bijbehorende reisbescheiden/reisovereenkomst en nuttige informatie voor aanvang van uw reis sturen we u per e-mail toe.  We gebruiken uw opgegeven reserveringsgegevens en voorkeuren ook om ervoor te zorgen dat de partijen die uw reis en voorkeuren verzorgen (bijv. voor uw verblijf op de bestemming) deze dienst-verlening kunnen uitvoeren.

Tijdens het boeken van een reis kunt u bijzondere persoonsgegevens aan ons doorgeven zoals  opmerkingen over uw gezondheid of van één van uw medereizigers (b.v. de behoefte aan glutenvrij eten voor één van de kinderen). Wij verwerken uw bijzondere persoonsgegevens alleen in het kader van de doeleinden waartoe u deze gegevens heeft doorgegeven aan ons, en uitdrukkelijk toestemming geeft voor deze verwerking.

  • Om in geval van calamiteiten u en de thuisblijver te kunnen bereiken tijdens de reis

Er doen zich helaas tijdens reizen soms calamiteiten voor. Op uw plaats van bestemming of thuis. We willen u dan graag op de hoogte houden van ontwikkelingen die voor u van belang zijn. Daarvoor gebruiken we de contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres van uzelf of de opgegeven thuisblijver.

  • Voor het afhandelen van klachten en verzoeken om informatie.

Wij slaan uw contactgegevens op als u contact met ons zoekt via een contactformulier of tijdens een telefoongesprek en /of wanneer u invloed wilt uitoefenen op het gebruik dat wij maken van uw persoonsgegevens. Dit doen we mede om u te kunnen antwoorden of helpen maar ook om zelf te leren van onze klachtafhandeling.

  • Bij inschrijving voor een nieuwsbrief

Tijdens de inschrijving voor een nieuwsbrief wordt gevraagd om contactgegevens om u de nieuwsbrief per mail te kunnen versturen.

  • Bij aanvragen van offertes voor groepsreizen

Het betreft hier de persoonsgegevens welke u van uzelf verstrekt als hoofdboeker (persoon 1) en de voorkeuren welke in het formulier worden opgegeven voor de groepsreis.

  • Om onze campagnes van foto- en beeldmateriaal te voorzien

Om een sfeerimpressie te creëren voor onze toekomstige gasten plaatsen wij soms beeldmateriaal op onze website. Dit doen wij uitdrukkelijk alleen met uw toestemming en bijna altijd zonder uw naamsvermelding.

Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor de doeleinden van de verwerking en worden daarna permanent verwijderd binnen de daarvoor gestelde termijn, rekening houdend met wettelijke verplichtingen. Dat wil bijvoorbeeld zeggen dat uw gegevens m.b.t. de reisovereenkomst maximaal zeven jaar bewaard worden conform onze fiscale bewaartermijn.

Uw privacy rechten

MH is transparant en staat een goede dienstverlening voor naar haar klanten en website- bezoekers. Om deze goede dienstverlening mogelijk te maken verwerken wij persoons-gegevens zoals in dit privacy statement staat uitgelegd.

U kunt de volgende privacy rechten uitoefenen op de in dit privacy statement omschreven verwerkingen van uw persoonsgegevens:

  • U heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of om persoonsgegevens aan te vullen.
  • Onder bepaalde omstandigheden heeft u het recht om persoonsgegevens welke wij van u hebben te laten verwijderen uit al onze systemen en online diensten indien mogelijk, rekening houdend met wettelijke verplichtingen.
  • U heeft het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken wanneer gegevens bijvoorbeeld onjuist zijn, u bezwaar heeft gemaakt of als u aangeeft dat we bepaalde gegevens niet verder mogen verwerken.


Wijzigingen

Wij kunnen dit privacy statement aanpassen en raden u aan om deze pagina zo nu en dan te raadplegen om op de hoogte te blijven van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit privacy statement is voor het laatst bijgewerkt op: 12 juni 2018.

Beveiliging

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Dit betekent onder andere dat wij met dienstverleners die persoonsgegevens namens ons verwerken overeenkomsten sluiten waarin wij hen verplichten om deze maatregelen ook te treffen.

Contact

Uw vragen en opmerkingen met betrekking tot dit privacy statement zijn welkom en kunnen op ons e-mail adres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.worden achtergelaten.

1Persoon1; de hoofdboeker, degene die de reis boekt en/of de persoon die zich direct individueel registreert om mee op reis te gaan

2Persoon2; De medereizigers welke zich niet individueel registreren maar worden opgevoerd door de hoofdboeker en mee op reis gaan.