1. Betrokken partijen
In alle gevallen handelt "Mijn Hemel vakantievilla's", hierna te noemen MH, als Boekingsagent uit naam van de eigenaar. Een huurder sluit in beginsel direct met de eigenaar van de accommodatie een contract en MH kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor handelingen van elk van beide partijen en voor de daaruit voortvloeiende consequenties. Tevens is MH niet verantwoordelijk voor verplichtingen en beloftes, gedaan door derden, noch voor de daaruit voortvloeiende meningsverschillen. Echter, zowel ten bate van de huurder als de eigenaar, heeft MH een klachten-procedure (zie punt 12).

2. Waarborgsom in geval van schade
De eigenaar of diens agent kan aan de huurder een waarborgsom vragen bij zijn aankomst. Het geld zal aan de huurder terugbetaald worden aan het eind van zijn vakantie na aftrek van kosten in geval van schade of huur van speciale diensten. Ook kunnen aan de huurder kosten in rekening worden gebracht voor extra schoonmaak indien noodzakelijk. Tijdens uw verblijf in de vakantiewoning bent u als huurder volledig aansprakelijk voor de gehuurde vakantiewoning, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
Alle schades moeten direct gemeld worden aan de eigenaar en aan MH.
Deze kosten zijn eventueel te verhalen op uw reisverzekering. Wij raden u aan deze af te sluiten bij MH.

3. Aansprakelijkheid
Noch MH, noch de eigenaar van de accommodatie aanvaarden enige verantwoordelijkheid voor de huurder in geval van persoonlijk letsel, verlies van of schade aan diens eigendom, hoe dan ook veroorzaakt. Ook in geval van diefstal van eigendom en/of geld draagt MH, noch de eigenaar enige verantwoordelijkheid.

4. Annuleringsverzekering
Op grond van onze ervaring achten wij het noodzakelijk dat elke huurder een annuleringsverzekering afsluit bij de Europeesche Verzekering Mij. N.V. te Amsterdam. In geval van annulering kan de huurder dan aanspraak maken op volledige terugbetaling van de huursom. De reden van annulering moet dan wel binnen het dekkingsgebied van de annuleringsverzekering vallen (zie Annuleringsvoorwaarden).

5. Annuleringen
Indien een gemaakte reservering (telefonisch of schriftelijk) om wat voor reden dan ook wordt geannuleerd, dan dient de persoon die de reservering gemaakt heeft, dit per omgaande te melden aan MH. Iedere annulering dient schriftelijk aan MH bevestigd te worden. De annulering is van kracht, vanaf de datum dat MH dit bericht heeft ontvangen. Een annulerende huurder is aan MH naast de verschuldigde reserveringskosten en premies annuleringsverzekering per accommodatie de volgende bedragen verschuldigd:

  • bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst: 30% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag vóór de dag van aankomst: 60% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 7de dag vóór de dag van aankomst: 90% van de reissom;
  • bij annulering vanaf de 6de dag (inclusief) tot op de dag van aankomst of later: de volle reissom.
  • tevens wordt € 45 aan handling/ administratiekosten in rekening gebracht.

6. Reserveringsvoorwaarden
a) U kunt telefonisch, schriftelijk of via internet reserveren. Deze manieren van reserveren zijn voor u en MH bindend en rechtsgeldig.
b) Per boeking wordt eenmalig € 25 reserveringskosten in rekening gebracht.
c) De minimale huurperiode is 1 week in het hoogseizoen, tenzij anders aangegeven.
d) Binnen 3 dagen na datum van reservering ( telefonisch of per email) kunt u kostenloos en zonder opgave van reden annuleren.

7. Wijziging reservering
Bij wijziging van een eenmaal gereserveerde accommodatie, is de huurder een bedrag van € 45 per accommodatie aan administratiekosten verschuldigd. Wijzigingen welke leiden tot reservering van een geheel andere accommodatie vallen onder de annuleringsbepalingen.

8. Betalingscondities
Nadat de verhuurder akkoord is gegaan met de boeking ontvangt de huurder van MH een boekingsbevestiging, tevens faktuur. De betalingswijze is als volgt:

  • 30% van de totale reissom + boekingskosten + premie(s) verzekering(en) dienen binnen 7 dagen aan MH te worden voldaan.
  • Het restant van de reissom dient uiterlijk 8 weken vóór aanvang van de geboekte periode op het bankrekeningnummer van Mijn Hemel vakantievilla's te zijn bijgeschreven.
    Let op: bij niet tijdige betaling van de deelbedragen is MH gerechtigd om de boeking te annuleren en annuleringskosten in rekening te brengen!
  • Bij een boeking minder dan 8 weken voor vertrek dient de gehele huurprijs in zijn geheel te worden betaald.


9. Beschrijvingen

Hoewel onze medewerkers respectievelijk vertegenwoordigers ter plaatse alle huizen uiterst zorgvuldig hebben geïnspecteerd en beschreven, kunnen wij geen verantwoordelijkheid dragen voor enige veranderingen waarvan wij niet op de hoogte zijn gebracht. Ook kennelijke fouten of vergissingen in de beschrijving of prijzen van de door MH aangeboden accommodaties binden MH niet. Ook dragen wij geen enkele verantwoording, mocht de accommodatie niet voldoen aan de individuele verwachtingen van de huurder.

10. Verantwoordelijkheid

De persoon die de (aan)betaling van de reserveringsbevestiging/faktuur doet, is en blijft verantwoordelijk voor zijn of haar medereizigers en moet verzekerd zijn van het feit dat zij op de hoogte zijn van de boekingsvoorwaarden en de daaruit voortvloeiende verplichtingen. In geval de boekingsvoorwaarden niet worden nageleefd, heeft de eigenaar het recht om aan de huurder de toegang tot de accommodatie te weigeren. De volgende punten in het bijzonder zijn hierbij van belang:
a) Het aantal personen mag nooit meer bedragen dan op internet of op de voucher vermeld staat.
b) De huurder dient zich te houden aan de voorwaarden, welke vermeld staan in de beschrijving van de accommodatie.
c) Er worden geen huisdieren toegelaten, waar geen huisdieren worden toegestaan.
d) Bij vertrek dient u de accommodatie opgeruimd en netjes achter te laten.
e) Op de dag van aankomst kunt u de accommodatie vanaf 16.00 uur betrekken. Op de dag van vertrek dient u de accommodatie om 10.00 uur te verlaten. Tenzij anders vermeld.

11. Algemeen voorbehoud
MH gaat uiterst zorgvuldig te werk bij zijn bemiddelingsactiviteiten, echter wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de door de verhuurder en huurder te leveren prestaties. Te dezer zaken is MH uitdrukkelijk gevrijwaard. MH is uitdrukkelijk gevrijwaard vervangende accommodatie te zoeken voor de huurder die de gereserveerde accommodatie om welke reden dan ook niet wenst te betrekken of vroegtijdig heeft (moeten) verlaten. Tevens is MH uitdrukkelijk gevrijwaard in dit geval reeds betaalde huurgelden aan de huurder te restitueren.

12. Klachtenprocedure
Ondanks dat wij uiterst secuur zijn met onze selectie en beschrijvingen, kan het voorkomen dat u een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. In geval van een klacht dient de huurder zich in eerste instantie te wenden tot de eigenaar of de sleutelbewaarder. Als de klacht niet tot tevredenheid van de huurder ter plekke kan worden opgelost, dan dient de huurder telefonisch contact op te nemen met MH, niet later dan 72 uur na aanvang van de vakantie. Een schriftelijke bevestiging van de klacht dient binnen 7 dagen op ons kantoor in Nederland binnen te zijn. Er kunnen geen claims ontleend worden aan de eventuele klacht. Elk meningsverschil tussen de in de reserveringsbevestiging/faktuur vermelde partijen zal worden opgelost in overeenstemming met de wetgeving van het betreffende land. Wacht u in ieder geval niet met uw klacht totdat u weer thuis bent. In dat geval kan er geen onderzoek meer gedaan worden naar uw klacht.

13. Toeristenbelasting
Vanaf 2012 dient er voor sommige accommodaties toeristenbelasting betaald te worden. Dit kan varieren van  €0,50 tot €2 p.p. per dag en betaalt u ter plaatse. Meestal is het voor kinderen onder 12 jaar gratis. Deze belasting is per gemeente afhankelijk. Het kan dus best zijn dat u voor de ene accommodatie geen belasting betaalt en voor een andere accommodatie wel. Helaas is op dit moment nog niet duidelijk wanneer de belasting in zal gaan en welke gemeente dit gaat invoeren. Wilt u hier mee rekening houden?

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.